CO2 – udslip

Elbiler er særligt gode i Danmark

Når det blæser meget i Danmark, laver vindmøllerne mere strøm, end der er brug for. Når det ikke blæser, er der brug for at fyre mere kul af, for at forsyne os med el. I Danmark kommer en stor del af energien fra vind, og den andel vil blive forhøjet de næste par år.

Elbilerne kan ende med at være endnu mere interessante i Danmark, end andre steder i verden. Flere 100.000 bilbatterier har en enorm lagringskapacitet, og det kan sagtens tage imod strømmen fra vindmøllerne.

40% mindre CO2 udslip

Elbilen er langt mere miljøvenlig end benzin og diesel bilen. Elbilen forurener ikke, der hvor den kører, men der hvor el-kraften produceres. I København har man taget højde for dette og sørget for at elbiler kan parkere gratis. Den regel kan ikke gøres global for hele verden, da det hele afhænger af, hvordan el bliver produceret i andre lande.

Økonomi

Selv om strøm er en dyrere måde at købe energi på end benzin, bliver elbilen alligevel billigere at køre i, fordi den udnytter energien meget bedre.

Elbilen ender med et forbrug på 25 øre, mens dieselbilen ender med et forbrug på 45 øre, og den som kører benzinbilen skal betale mere end dobbelt så meget – nemlig 52 øre.