Fremtidens transport

Performance Management

Det er min erfaring, at mange firmaer – især store firmaer, hvor der kan være langt fra toppen til bunden af hierarkiet – har problemer med at lede effektivt ud fra traditionelle, økonomiske nøgletal. Disse giver ofte et unuanceret billede af, hvordan den enkelte medarbejder eller afdeling yder. Det kan selvfølgelig både sætte medarbejder/afdeling i et bedre eller dårligere lys, end hvad der er fortjent. Men i forhold til, at firmaet som helhed skal yde maksimalt, duer det ikke.

Derfor synes jeg, at der i mange virksomheder er behov for, at man undersøger, hvilke andre muligheder man har. En af de muligheder kunne være performance management.

Hvad er Performance Management?

Performance Management beskriver den ledelsesform, der handler om ydelse og præstation. Ikke bare på baggrund af historiske økonomiske data, men også giver et mere nuanceret billede af, hvordan medarbejderne og afdelingerne performer.

Som jeg før har nævnt, så er det ofte i store, videns tunge virksomheder, at PM kan gøre størst nytte. Her er der ofte langt fra direktøren til den menige medarbejder. Derfor kan det tit og ofte være en fordel, at man supplerer de økonomiske tal med indikatorer for kundemål eller fremtidig præstationer.

Hvordan kan min virksomhed bruge det?

Der foregår måske allerede en vis form for PM i de fleste virksomheder. Her er det dog oftest på et mere uformelt plan, hvor mellemledere på baggrund af reelle tal og generelt indtryk evaluerer den enkelte medarbejder.

Men der er grænser for, hvor præcist dette er. Derfor er det oftest en fordel at bruge teknikken aktivt i ledelsesprocessen. Det giver mere objektive, nøgterne vurderinger, som kan bruges til effektivt at lægge strategier for videre forløb.

Der findes i dag mange udbydere af systemer, der er designet til Performance Management. Systemer, som kan indsamle forskellige data og give et bredere indblik i, hvordan virksomheder (eller dele af den) performer.